Bezpieczne ferie

W środę 24.01.2018 r. odbył się Apel Bezpieczeństwa przeprowadzony przez Funkcjonariusza Policji z IV Komisariatu. Apel poświęcony był zasadom bezpiecznego zachowania się podczas zbliżających się ferii zimowych.
Szczególny nacisk położony został na prawidłowe zachowanie się na stoku narciarskim oraz zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania panujących na stokach reguł. Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim uczniom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.
[K. M-T]