Erasmus+, 2020-2022

Odnosząc się do informacji FRSE z dnia 7 lipca 2020 r. o zatwierdzeniu wniosku CKZiU w Łodzi, po dogłębnej analizie epidemiologicznej w kraju i Europie, w sytuacji  rozwoju  pandemii,  gwałtownego i rekordowego  dobowego wzrostu liczby zachorowań, uznaliśmy w poczuciu pełnej odpowiedzialności za zdrowie i życie naszych uczniów i nauczycieli oraz w obawie przed stratami finansowymi, że konieczne jest zrezygnowanie z podpisania umowy finansowej z FRSE w Warszawie o realizacji projektu „Edukacja bez granic”.