Technik reklamy

Technik reklamy symbol cyfrowy zawodu: 333907.

Absolwent kursu znajdzie zatrudnienie w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy jako agent reklamy, account manager, copywriter, art designer oraz w agencjach public relations, działach marketingu, biurach ogłoszeń i działach promocji, agencjach ds. kontaktów z klientami.

Informacje szczegółowe: 

W  trakcie nauki zaplanowane jest  zdobycie kompetencji w następujących  kwalifikacjach:

Kwalifikacja  PGF.07 –  wykonywanie przekazu reklamowego  zawiera  tematykę organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, projektowania i wykonywania środków reklamowych oraz przygotowywania zamówień, oferty produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia sprzedaży tych produktów, opracowania kampanii reklamowej.

Realizowane są zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy reklamy
 • Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
 • Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
 • Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
 • Język obcy zawodowy

Kwalifikacja  PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową zawiera  tematykę planowania kampanii reklamowej,

organizowania i  realizowania kampanii reklamowej oraz badania przekazu reklamowego.

Realizowane są zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy reklamy
 • Planowanie kampanii reklamowej
 • Realizowanie kampanii reklamowej
 • Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej