Podziękowanie

29 maja 2023 r. delegacja szkolna upamiętniła pamięć  Rajmunda Rembielińskiego, XIX-wiecznego urbanistę i wizjonera, zwanego „ojcem Łodzi przemysłowej”. Jest on jednym z patronów 600-lecia Łodzi. Szkolny zespół uczniowski uczestniczył w Czytaj więcej….