KKZ

KWALIFIKACYJNE   KURSY ZAWODOWE

Jeżeli masz ukończone 18 lat oraz chcesz uzyskać dodatkowe bezpłatne kwalifikacje zawodowe, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Formularz przyjęcia na kurs

Obecnie szkoła prowadzi nabór na kurs Magazynier logistyk.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
42 637 72 78; 42 684 91 95
lub kontaktując się mailowo: kkz@cez.lodz.pl
a także na podstronie: http://cez.lodz.pl/magazynier-logistyk/

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego kierowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy.
Jest to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.  Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).   

Osoba, która zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu.  Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu.

To propozycja dla osób chcących:

 • zdobyć zupełnie nowy zawód, a nawet kilka zawodów,
 • uzupełnić wiedzę zawodową,
 • osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
 • przekwalifikować się zawodowo.

Uczestnikami KKZ mogą być:

 • absolwenci wszystkich typów szkół – od 8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,
 • studenci i absolwenci studiów wyższych, chcący wejść na rynek pracy z różnymi kwalifikacjami lub którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
 • osoby, które przerwały naukę zawodu,
 • osoby, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale chcą nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę – często niedostępne w szkole przed wieloma laty,
 • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych,
 • bezrobotni, którzy pragną uzyskać kwalifikacje umożliwiające im uzyskanie pracy
 • osoby małoletnie w r4amach wypełniania obowiązku nauki (w szczególnie  uzasadnionych przypadkach)

Jakie dokumenty należy złożyć podczas rekrutacji?     

 • świadectwo ukończenia wcześniejszej szkoły,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • formularz   przyjęcia na kurs,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na badania wydaje szkoła).

Oferta szkoły w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Grupa zawodowa Numer kwalifikacjiNazwa kwalifikacji
Fotografia i multimedia AU.23Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Fotografia i multimedia AU.28Realizacja projektów multimedialnych
Logistyka AU.22Obsługa magazynów
LogistykaAU.32Organizacja transportu
Spedycja AU.31Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
InformatykaEE.08Montaż i eksploatacja systemów komputerowych , urządzeń peryferyjnych i sieci

Informatyka
EE.09Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
WłókiennictwoAU.07Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych

Włókiennictwo
AU.44Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych

Włókiennictwo
AU.18Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

Włókiennictwo
AU.45Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Analityka AU.59Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Analityka AU.60Wykonywanie badań analitycznych


Lista podmiotów do wykonywania badań lekarskich uczniów:
(Kandydaci na kurs uzyskają skierowanie na badania w trakcie etapu rekrutacji)

1. Zakład Opieki Zdrowotnej „Adamed”:
Łódź, ul. Paderewskiego 11 tel. 42 649 37 38
Łódź, Al. Politechniki 5 tel. 42 636 84 62

2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze:
Łódź, ul. Aleksandrowska 61/63 tel. 42 27 21 801
Łódź, Al. Piłsudskiego 135 tel. 42 676 05 35
Łódź, ul. Gdańska 117 tel. 42 636 53 55
Łódź, ul. Tymienieckiego 18 tel. 42 279 72 79

3. „Profilaktyka i Zdrowie” S. Walczak:
Łódź, ul. Zgierska 2/8 tel. 42 654 00 80
Łódź, ul. Kopernika 67/69 tel. 42 633 02 22

4. Miejska Przychodnia „Batory”:
Łódź, ul. Elsnera 19 tel. 42 571 10 80

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny:
Łódź, ul. Wigury 19 tel. 42 254 96 00; 42 254 96 21