Siła kompetencji

Tytuł projektu: Siła kompetencji

Projekt „Siła kompetencji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie projektu RPLD.11.03.02-10-0004/19

Beneficjent:

Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Placówka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi,
ul. Stefana Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

Wartość projektu: 1 450 739,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 233 128,89 zł

Okres realizacji: 01.09.2020-31.08.2022. Działania podzielone na 2 edycje.

Cel projektu: Dostosowanie 5 kierunków kształcenia zawodowego: technik weterynarii, technik analityk, technik włókiennik, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, technik fotografii i multimediów prowadzonych w CKZIU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 90 absolwentów (68K/22M) kształcenia i szkolenia zawodowego.

Działania projektowe obejmują:

 1. adaptację i doposażenie pracowni dla 2 kierunków zawodowych,
 2. podniesienia kompetencji 15 nauczycieli, w tym 6 nauczycieli kształcenia zawodowego,
 3. objęciu 90 uczniów/uczennic doradztwem zawodowym,
 4. wsparcie 90 uczniów/uczennic w zakresie pozyskiwania kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń oraz zajęć dodatkowych,
 5. zapewnienie 90 uczniów/uczennic możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.

Grupa docelowa:

 1. do 90 uczniów / uczennic (założone 68K/22M) z 5 kierunków:
  1. technik analityk – łącznie 6 osób,
  2. technik weterynarii – łącznie 38 osób,
  3. technik fotografii i multimediów – łącznie 32 osoby,
  4. technik włókiennik, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych – łącznie 14 osób,
 2. do 15 nauczycieli (9K/6M),w tym 6 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Rekrutacja dotyczy klas III w danym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2020/21 założono udział:

 • technik analityk – 2K/1M
 • technik weterynarii – 15K/4M
 • technik fotografii i multimediów – 13K/3M,
 • technik włókiennik, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych – 3K/1M

W roku szkolnym 2021/22 założono udział:

 • technik analityk – 2K/1M
 • technik weterynarii – 17K/2M
 • technik fotografii i multimediów – 11K/5M
 • technik włókiennik, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych – 5K/5M

Formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

 1. technik analityk
  1. Szkolenie z wizualizacji i prezentacji danych (16 godz.)
  2. Szkolenie Analiza sensoryczna (16 godz.)
  3. Szkolenie Oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materii (16 godz.)
  4. Doradztwo zawodowe indywidualne w wymiarze 4 godz./os.
  5. Doradztwo zawodowe grupowe w postaci warsztatów (20 godz.)
  6. Staż zawodowy (płatny) w wymiarze 150 godzin
 2. technik weterynarii
  1. Szkolenie Diagnostyka laboratoryjna w praktyce (16 godz.)
  2. Szkolenie Oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materii (16 godz.)
  3. Doradztwo zawodowe grupowe w postaci warsztatów (20 godz.)
  4. Doradztwo zawodowe indywidualne w wymiarze 4 godz./os.
  5. Staż zawodowy (płatny) w wymiarze 150 godzin
  6. Kurs na prawo jazdy B (dla 20 uczestników/uczestniczek projektu)
 3. technik fotografii i multimediów
  1. Szkolenie z druku 3D (30 godz.)
  2. Zajęcia dodatkowe z fotografii tradycyjnej i portretowej prowadzone przez nauczycieli dla uczniów (60 godz.)
  3. Szkolenie z projektowania dla potrzeb reklamy (projektowanie gadżetów reklamowych, reklamy zewnętrznej, opracowywanie animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych) (30 godz.)
  4. Doradztwo zawodowe grupowe w postaci warsztatów (20 godz.)
  5. Doradztwo zawodowe indywidualne w wymiarze 4 godz./os.
  6. Staż zawodowy (płatny) w wymiarze 150 godzin
 4. technik włókiennik, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
  1. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne kompozycja i wytwarzanie tkanin dekoracyjnych technikami rękodzielniczymi prowadzone przez nauczycieli dla uczniów (60 godz.)
  2. Szkolenie Materiałoznawstwo włókiennicze (16 godz.)
  3. Szkolenie Barwienie, drukowanie, wykończanie końcowe wyrobów włókienniczych z wybranych włókien (16 godz.)
  4. Doradztwo zawodowe grupowe w postaci warsztatów (20 godz.)
  5. Doradztwo zawodowe indywidualne w wymiarze 4 godz./os.
  6. Staż zawodowy (płatny) w wymiarze 150 godzin

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja do projektu ma charakter zamknięty, będzie prowadzona w 2 edycjach – uczniowie / uczennice, którzy uczęszczają do klas III w roku szkolnym 2020/2021 (1 edycja) i 2021/2022 (2 edycja).

a.         I edycja – nabór od 01.09.2020 do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania liczby miejsc,

b.        II edycja – od 01.09.2021 do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania liczby miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu. Prosimy o kontakt w sprawie projektu z p. Katarzyną Storynowską – Kowalską.

Formy wsparcia dla uczestników:

 1. Techniki perswazji, 8 godzin
 2. Korespondencja mailowa, 8 godzin
 3. Szkolenie MS PowerPoint w prezentacjach szkolnych, 8 godzin
 4. Efektywne zarządzanie czasem i organizacja czasu, 8 godzin
 5. Skuteczne motywowanie uczniów, 8 godzin
 6. Druk 3D
 7. Doradztwo zawodowe MT
 8. Doradztwo zawodowe KSK
 9. Doradztwo zawodowe KKL
 10. Projektowanie na potrzeby reklamy
 11. Fotografia tradycyjna i portretowa gr. 1
 12. Fotografia tradycyjna i portretowa gr. 2
 13. Kompozycja i wytwarzanie tkanin
 14. Doradztwo zawodowe ED
 15. Doradztwo zawodowe EC
 16. Druk 3D gr 2
 17. Druk 3D gr 3
 18. Druk 3D projektowanie gr 3
 19. Oznaczenie składu ilościowego i jakościowego materii gr 1
 20. Oznaczenie składu ilościowego i jakościowego materii gr 2
 21. Projektowanie dla potrzeb reklamy gr 2
 22. Projektowanie dla potrzeb reklamy gr 3
 23. Kurs prawa jazdy gr 1
 24. Kurs prawa jazdy gr 2
 25. Kurs prawa jazdy gr 3
 26. Doradztwo zawodowe, grupowe gr ED
 27. Druk 3D grupa 4
 28. Oznaczenie składu materii, technik analityk
 29. Doradztwo grupowe KK
 30. Analiza sensoryczna, technik analityk
 31. Projektowanie dla potrzeb reklamy gr 4
 32. Doradztwo grupowe gr FOTO
 33. Diagnostyka laboratoryjna w praktyce 1
 34. Diagnostyka laboratoryjna w praktyce  2
 35. Diagnostyka laboratoryjna w praktyce  3
 36. Zajęcia z fotografii tradycyjnej i portretowej
 37. Wizualizacja i prezentacja danych
 38. Oznaczenie składu ilościowego i jakościowego materii technik weterynarii 2
 39. Kompozycja  i wytwarzanie tkanin dekoracyjnych technikami rękodzielniczymi.
 40. Doradztwo zawodowe
 41. Zajęcia z fotografii tradycyjnej i portretowej
 42. Zajęcia: barwienie, drukowanie, wykończanie  wyrobów włókienniczych 
 43. Materiałoznawstwo włókiennicze 
 44. Szkolenie Adobe gr 1
 45. Szkolenie Adobe gr 2