Erasmus+, 2023-2024

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000116049

Nazwa projektu: Europejskie Praktyki Zawodowe runda  3.

UWAGA:

 1. Zebranie uczestników projektu: 13 grudnia  2023 r. g. 15.30 w bibliotece. Temat:  przygotowania językowe, wizerunek, promocja, materiały reklamowe.

Wyniki rekrutacji 2023/2024  /alfabetycznie/

1 Biesiaga Przemysław 4 TWe
2 Filipczak Natalia 4 TWF
3 Majewska Julita 4 TF
4 Mamiński Patryk 4 Ti
5 Miksa Maria 4 TWe
6 Różycka Maja 4 TL
7 Strzałkowski Krzysztof 4 TP
8 Szczeciński Jakub 4 Ti
9 Szczerbaniak Piotr 4 TP
10 Tome Marta 4 TWF
11 Trzuskowski Alan 4 TWe
12 Twardowska Kinga 4 TWF
13 Walusiak Michał 4 TL
14 Wesołowska Kalina 4 TP
15 Wiosna Mateusz 4 Ti
16 Wiśniak Patryk 4 TWe
17 Zelerowicz Julia 4 TP
18 Zgliński Jakub 4 Ti

Pozostali uczniowie uczestniczący w procesie rekrutacji są na liście rezerwowej.

 

 

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

 1. luty 2023 – procedowanie w zakresie nowego wniosku projektowego.
 2. 7.07.2023 – informacja o przyznanych środkach finansowych.
 3. lipiec 2023  – procedowanie w zakresie dokumentacji do umowy  oraz założenie  projektowego  konta bankowego.
 4. 1 sierpień2023 – złożenie Ankiety Beneficjenta.
 5. sierpień 2023 – założenie strony internetowej  projektu.
 6. 8.09.2023 – przydzielenie obowiązków opiekunom  grup.
 7. wrzesień 2023 – procedowanie podpisania Umowy projektowej.
 8. wrzesień 2023 – projekt grafiki komputerowej.
 9. 6-12.09.2023 – spotkania informacyjne koordynatora projektu z uczniami klas czwartych – potencjalnymi kandydatami projektowymi.
 10. 13.09.2023 – zebranie informacyjne rodziców  klas czwartych Technikum nr 19  z dyrektorem, koordynatorem i opiekunami grup.
 11. 9-13.10.2023 – składanie przez uczniów  dokumentacji rekrutacyjnej.
 12. 24 i 26.10.2023 – rozmowy kwalifikacyjne z uczniami.
 13. 10.11.2023 – ogłoszenie wyników rekrutacji.
 14. 10.11.2023 – podpisanie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ przez wszystkie  strony programu.
 15. 15.11.2023 – zebranie informacyjne z uczestnikami projektu.
 16. 22.11.2023 – zebranie rodziców i uczniów z dyrektorem, koordynatorem i opiekunami.
 17. 29.11.2023 – zebranie uczestników w zakresie wizerunku, promocji, projektowania i wykonania  materiałów reklamowych.
 18. 7.12.2023 – udział koordynatora projektu w szkoleniu VET  FRSE w Warszawie.
 19. 13.12.2023 – zebranie uczestników w zakresie przygotowania  języka obcego zawodowego. Materiały: vet, log, it_prog, foto
 20. 10.01.2024 – regulaminy projektowe; test PRE ze słownictwa zawodowego POL-ENG-CRO.
 21. 24.01.2024 – warsztaty interpersonalne: jak unikać  problemów?
 22. 11.02.2024 – udział koordynatora projektu w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym, Warszawa, Stadion Narodowy.
 23. 15.02.2024 – zebranie ws. planu podróży – środki transportu.
 24. 21.02.2024 – szkolenie z pedagogiem – unikanie sytuacji problemowych.
 25. luty 2024 – opracowanie z  zespołem projektowym  planu podróży.
 26. 22.02.2024 – zakup biletów autobusowych Łódź – Split.
 27. 6.03.2024 – zebranie uczestników, temat: ewaluacja etapu przygotowawczego.
 28. 14.03.2024 – zakup biletów autobusowych Split – Łódź.
 29. 22.03.2024- promocja projektu Erasmus+ podczas „Dni otwartych w CKZiU”.
 30. 25.03.2024 – szkolenie w zakresie platformy językowej OLS.
 31. 1-14.04.2024 – testy OLS, wykonanie 100%.
 32. 10.04.2024 – zabranie ws. warunków ubezpieczenia, w tym karty EKUZ.
 33. 12-13.04.2024 Szkolny Punkt Informacyjny podczas dni otwartych w CKZiU.
 34. 8-12.04.2024 – organizacja wizyty przygotowawczej, logistyka, ubezpieczenia, materiały promocyjne.
 35. 15-19.04.2024 – wizyta przygotowawcza w organizacji przyjmującej EUMobility.
 36. 26.04.2024 – przekazanie symbolicznej  pałeczki sztafetowej między kolejnymi rocznikami „erasmusowców” podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego tegorocznych maturzystów.
 37. 27.04.2024 – zebranie uczestników wraz z rodzicami: relacja z  wizyty  przygotowawczej.
 38. 27.04.2024 – wybór warunków polisy ubezpieczeniowej  w zakresie NNW, OC, KL
 39. 30.04.2024 – zamówienie odzieży roboczej dla grupy zawodowej log i wet.
 40. 6.05.2024 – zebranie ws. dokumentacji szkolnej w zakresie wyjazdów wycieczkowych.
 41. 6-18.05.2024 – opracowanie porozumień programowych w j. polskim i angielskim dla zawodów: inf, prog, log, wet, foto.
 42. 10.05.2024 – weryfikacja poprawności kont bankowych uczestników projektu oraz dokumentacji projektowej.
 43. 14.05.2024 – wywiad dyrektora Centrum i koordynatora projektu dla FRSE nt. „Wartość dodana w Erasmus+”.
 44. 14-15.05.2024 – weryfikacja kont bankowych uczestników projektu.
 45. 16.05.2024 – przydzielenie pakietów reklamowych uczestnikom projektu, w tym ubrań roboczych.
 46. 16.06.ankieta podsumowująca etap przygotowawczy.
 47. 20-21.05.2024 -podpisywanie umów finansowych.
 48. 20.05.2024 – ankieta ewaluacyjna.
 49. 20-23.05.2024 – wewnętrzny test językowy : pol-ang-chorwacki.
 50. 22.05.2024 – indywidualne konsultacje rodziców z tutorami.
 51. 26.05.2024 – wyjazd grupy na mobilność.
 52. 27.05.2024 – pierwszy dzień mobilności.