Nowoczesna szkoła zawodowa

Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa

Projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie projektu RPLD.11.03.02-10-0005/19

Okres realizacji: 01.09.2020-31.08.2022. Działania podzielone na 2 edycje.

Cel projektu: Dostosowanie 3 kierunków kształcenia zawodowego: technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor prowadzonych w CKZIU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 90 absolwentów (18K/72M) kształcenia i szkolenia zawodowego.

Działania projektowe obejmują:

 1. adaptację i doposażenie 3 pracowni dla 2 kierunków zawodowych,
 2. podniesienia kompetencji 25 nauczycieli, w tym 11 nauczycieli kształcenia zawodowego,
 3. objęciu 90 uczniów/uczennic doradztwem zawodowym,
 4. wsparcie 90 uczniów/uczennic w zakresie pozyskiwania kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń oraz zajęć dodatkowych,
 5. zapewnienie 90 uczniów/uczennic możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.

Grupa docelowa:

 1. do 90 uczniów / uczennic (założone 18K/72M) z 3 kierunków:
  1. technik informatyk – łącznie 32 osoby,
  1. technik logistyk – łącznie 35 osób
  1. technik spedytor – łącznie 23 osoby,
 2. do 25 nauczycieli (9K/6M),w tym 11 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Rekrutacja dotyczy klas III w danym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2020/21 założono udział:

 1. technik informatyk – łącznie 16 osób,
  1. technik logistyk – łącznie 21 osób,
  1. technik spedytor – łącznie 8 osób,

W roku szkolnym 2021/22 założono udział:

 1. technik informatyk – łącznie 16 osób,
  1. technik logistyk – łącznie 14 osób,
  1. technik spedytor – łącznie 15 osób,

Formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

 1. technik informatyk
  1. Ścieżka 1
   • Zaawansowane tworzenie stron www, temat: Podstawy tworzenie stron www (16 godz.)
   • Zaawansowane tworzenie stron www, temat: Javascript (24 godz.)
   • Zaawansowane tworzenie stron www, temat: PHP (24 godz.)
   • Zaawansowane tworzenie stron www, temat: Photoshop i Adobe Illustrator ( 24 godz.)
   • Doradztwo zawodowe grupowe w postaci warsztatów (20 godz.)
   • Doradztwo zawodowe indywidualne (4 godz.)
   • Staż zawodowy (płatny) w wymiarze 150 godz.
  1. Ścieżka 2
   • Administracja MS Azure (32 godz.)
   • Microsoft Azure Fundamentals (8 godz.)
   • Zarządzanie Office 365 (32 godz.)
   • Microsoft 365 Fundamentals (8 godz.)
   • Doradztwo zawodowe grupowe w postaci warsztatów (20 godz.)
   • Doradztwo zawodowe indywidualne (4 godz.)
   • Staż zawodowy (płatny) w wymiarze 150 godz.
 2. technik logistyk
  • Kurs rozszerzony operator wózków jezdniowych unoszących (widłowych) (min. 50 godz.)
  • Zajęcia dodatkowe z zakresu obsługi programu komputerowego wspomagającego procesy logistyczne prowadzony przez nauczycieli (40 godz.)
  • Szkolenie przygotowanie inwentaryzacji (16 godz.)
  • Szkolenie magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych (16 godz.)
  • Szkolenie operacyjne zarządzanie zakupami (16 godz.)
  • Doradztwo zawodowe grupowe w postaci warsztatów (20 godz.)
  • Doradztwo zawodowe indywidualne w wymiarze 4 godz.
  • Staż zawodowy (płatny) w wymiarze 150 godz.
 3. technik spedytor
  • Kurs rozszerzony operator wózków jezdniowych unoszących (widłowych) (min. 50 godz.)
  • Zajęcia dodatkowe z obsługi programu informatycznego SPEED prowadzone przez nauczycieli (40 godz.)
  • Szkolenie Spedytor w łańcuchu dostaw (16 godz.)
  • Szkolenie Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski (16 godz.)
  • Szkolenie Transport i spedycja krajowa/ międzynarodowa  (16 godz.)
  • Doradztwo zawodowe grupowe w postaci warsztatów (20 godz.)
  • Doradztwo zawodowe indywidualne w wymiarze 4 godz.
  • Staż zawodowy (płatny) w wymiarze 150 godz.

Formy wsparcia dla nauczycieli:

 1. Zarządzanie stresem i emocjami, 8 godzin
 2. Asertywność i obrona przed manipulacjami, 8 godzin
 3. Współpraca i komunikacja w zespole, 8 godzin
 4. Wywieranie wpływu i zarządzanie konfliktem, 8 godzin
 5. Nowoczesne metody nauczania w szkole zawodowej, 8 godzin

Harmonogramy szkoleń.