Bezpieczne ferie

W środę 24.01.2018 r. odbył się Apel Bezpieczeństwa przeprowadzony przez Funkcjonariusza Policji z IV Komisariatu. Apel poświęcony był zasadom bezpiecznego zachowania się podczas zbliżających się ferii zimowych. Szczególny nacisk położony Czytaj więcej….