Kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

ul. Stefana Żeromskiego 115
90-542 Łódź

Kontakt z CKU (Szkoła dla Dorosłych):
1. 42 68 49 195
2. 0 510 160 102
3. sekretariat.cku@cez.lodz.pl

 

 

NIP CKZiU:  727-10-06-567

REGON: 365274690

RSPO: 131690

 

 

Rada Rodziców (opłata za komitet + składka na ksero)

NIP Rady Rodziców przy CKZiU: 727-14-67-340
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 90-542 Łódź, Żeromskiego 115

(proszę podać imię, nazwisko ucznia, klasę oraz na jaki cel Państwo płacą)
                14 1560 0013 2027 0733 2111 0001

 

Konto na duplikat legitymacji szkolnej (koszt 9 zł), 
wpłacający powinien podać imię, nazwisko i klasę.
21 1240 1037 1111 0011 0912 0712   (nastąpiła  zmiana numeru konta od 1 stycznia 2022 r.) 

 

 

Dane fakturowe:
Płatnik:
Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
NIP: 725-002-89-02

Odbiorca:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
ul. Stefana Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
NIP CKZiU: 727-10-06-567

 

 

 

 

 

Organ prowadzący: ŁÓDŹ-MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Numer konta: 42 1240 1037 1111 0011 0910 5881   (nastąpiła  zmiana numeru konta od 1 stycznia 2022 r.)