Erasmus+, 2022-2023

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000066361

Nazwa projektu: Europejskie Praktyki Zawodowe runda   2

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu 2022/2023 – w kolejności alfabetycznej.

1 Bajas Malwina 4T5F
2 Brzozowski Igor 4T5L
3 Jaszczyk Karolina 4T5We
4 Kawecka Marta 4T5F
5 Klonowicz Filip 4T5F
6 Konieczna Zuzanna 4T5I
7 Koziorowska Jolanta 4T5We
8 Krajewska Magdalena 4T5L
9 Rosiak Dominika 4T5I
10 Urbańska Zuzanna 4T5We

 

 

Realizacja:

 1. luty 2022 – złożenie formularza aplikacyjnego.
 2. wrzesień/październik   2022 – prace formalne nad wnioskiem.
 3. wrzesień 2022 – powołanie szkolnego zespołu realizacyjnego.
 4. październik 2022 – założenie  strony internetowej projektu.
 5. 27.10.2022 – udział dyrektora szkoły i koordynatora projektu w V Kongresie Erasmus+ w Warszawie.
 6. 14.11.2022 – udział koordynatora w  szkoleniu  FRSE w Warszawie..
 7. 23.11.2023  – zebranie informacyjne w auli szkoły z udziałem kandydatów i ich rodziców z kierownictwem szkoły.
 8. 23.11-5.12.2022 – termin składania  dokumentów rekrutacyjnych do projektu.
 9. 7.12.2022 – podpisanie umowy projektowej.
 10. 12-16.12.2022 – etap rekrutacji  uczniów do projektu.
 11. 21.12.2022 – ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do projektu i listy rezerwowej.
 12. 9-10.01.2023 – założenie projektowego konta na Messenger i Instagramie, działania promocyjne.
 13. 11.01.2023 – zebranie organizacyjne dla uczniów zakwalifikowanych do projektu.
 14. 11.01-16.01.2023 – zbieranie dokumentacji projektowej.
 15. 23.01.2023 – opracowanie i wydanie materiałów reklamowych: zakładki, baner, kalendarz, identyfikatory, plakaty.
 16. 1.02.2023 – szkolenie ws certyfikacji Europass.
 17. 3.02.2023 – promocja projektu i rezultatów podczas Łódzkich Dni Doradztwa Zawodowego w CKZiU z działem wiceprezydenta Łodzi, dyrektorów szkół zawodowych, uczniów, mediów.
 18. 8.02.2023 – zebranie uczestników ws regulaminów projektowych.
  regulamin organizacji przyjmującej 
  regulamin szkolny
  regulamin wycieczek
 19. 8.02.2023 – zebranie danych odnośnie wymiarów uczestników.
 20. 8.02.2023  – promocja programu podczas Poleskich Targów Edukacyjnych w SP 26 w Łodzi.
 21. 13-19.02.2023 – test ze słownictwa zawodowego: pol-ang-sv.
 22. 15.02.2023 – zebranie ws. warunków pobytu, oczekiwań organizacja przyjmującej.
 23. 21.02.2023 – promocja programu podczas szkolnej imprezy „Mam talent”.
 24. 22.02.2023 – zebranie ws.  zapobieganiu agresji.
 25. 22.02-8.03.2023 – wyrabiane kart EKUZ.
 26. 1.03.2023 – obowiązki opiekuna grupy, szkolenie opiekunów.
 27. 8.03.2023 – zebranie szkoleniowe: obowiązki praktykanta.
 28. 8.03.2023 – opracowanie wizytówek i proporczyków projektowych w celu promocji projektu.
 29. marzec 2023 – opracowanie koncepcji  konta na Instagramie: era.smus2023 – polecamy do odwiedzin i polubienia.
 30. 10-11.03.2023 – promocja projektu oraz rozpowszechnianie rezultatów etapu przygotowawczego  podczas „Dni otwartych” w CKZiU.
 31. 15.03.2023 – wyposażenie uczestnika projektu.
 32. 15.03.2023 – rezerwacja promów Świnoujście – Ystad – Świnoujście.
 33. 16.03.203 – zamówienie odzieży roboczej dla uczniów LOG i VET.
 34. 16.03.2023- zamówienie artykułów biurowych na potrzeby uczestników mobilności.
 35. 21-25.03.2023  – wizyta przygotowawcza w Malmo.
 36. 21.03.2023 – promocja szkolnego programu Erasmus+ podczas debaty internetowej  w ŁCDNiKP
 37. 27.03-3.04.2023 – test językowy OLS.
 38. 30.03.2023 –  spotkanie online z przedstawicielami organizacji przyjmującej: oczekiwania, dyskusja.
 39. 1.04.2023 – zebranie przedwyjazdowe z rodzicami i uczestnikami: plan, podróży, sprawy organizacyjne i finansowe.
 40. 1-2.04.2023 – ankieta ewaluacyjna etapu przygotowawczego.
 41. 3.04.2023 – zakup biletów PKP – tam.
 42. 4.04.2023 promocja i upowszechnianie dotychczasowych działań podczas uroczystości podsumowania realizowanych projektów z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i  UMŁ,
 43. 5.04.2023 – podpisanie umów z uczestnikami projektu.
 44. 5.04.2023 – zebranie  z opiekunami grup – obowiązki opiekuna.
 45. 6.04 2023 – finalizacja wyboru polisy ubezpieczeniowej dla uczestników wyjazdu w zakresie OC, NNW, KL.
 46. 12.04.2023 – zebranie przedwyjazdowe uczestników mobilności.
 47. 11-12.04.2023 – Ankieta ewaluacyjna – etap przygotowawczy 
 48. 11.04.2023 – podpisanie porozumień programowych  między organizacjami.
 49. 11.04.2023 – uzgodnienia organizacji wysyłającej i przyjmującej  w zakresie checklisty  mobilności.
 50. 15.04.2023 – Dzień Włókniarza, promocja szkolnego programu Erasmus+.
 51. 15.04.2023 – wyjazd grupy na mobilność  do Szwecji, 23.06 Łódź Chojny.
 52. 18.04.2023 –  sprawozdanie z realizacji projektu na Radzie Pedagogicznej.
 53. 18.04.2023 – udział koordynatora projektu w regionalnej  konferencji „Erasmus+ – nowe doświadczenie i wielka przygoda”.
 54. 18.04.2023 – udział przedstawicieli Centrum w Festiwalu Zawodów i Kompetencji w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej, promocja programy Erasmus+.
 55. 19.04.2023 – uczennice klasy  4TF5 Malwina Bajas i Marta Kawecka znalazły się w gronie utalentowanej młodzieży, której przyznano stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, obie aktualnie przebywają  na mobilności w Szwecji realizujac program Erasmus+.
 56. 21 .04.2023 – udział w szkoleniu Narodowej Agencji Programu Erasmus+  w Krakowie, sektor VET.
 57. 22.04.2023 – „Dni otwarte w CKZiU” ze stoiskiem „Szkolny punkt informacyjny Erasmus+”.
 58. 28.04.2023 – informacja upowszechniające działania projektowe podczas uroczystości w auli szkolnej zakończenia raku szkolnego dla abiturientów 2023 r.
 59. 4.05.2023 – zakup biletów PKP na powrót.
 60. 5.05.2023 – ankieta monitorująca  uczniów, połowa mobilności.
 61. 6/7.05.2023 – wymiana szkolnych opiekunów grupy wyjazdowej.
 62. 13.05.2023 – promocja szkolnego projektu podczas „Nocy muzeów”, szkolne stoisko w Muzeum Fabryki w Manufakturze Łódź
 63. 31.05.2023 – ankietowanie uczniów w zakresie mobilności.
 64. 1.06.2023 – Dzień Dziecka w CKZiU, z Erasmusem+.
 65. 4.06.2023 – powrót grupy projektowej  z mobilności.
 66. czerwiec 2023 – opracowanie przez uczestników projektu prezentacji z mobilności.
 67. 7.06.2023 – zebranie uczestników, rozliczenie dokumentacji projektowej.
 68. 12.06.2023 – zorganizowanie szkolnej wystawy  fotograficznej z mobilności 2022.
 69. 14.06.2023 – zaprojektowanie  i utworzenie  szkolnych, projektowych  buttonów.
 70. czerwiec 2023 – certyfikacja uczestników projektu  w zakresie Europass Mobilność.
 71. 15.06.2023 – szkolna  wystawa plakatów  Erasmus+.
 72. 23.06.2023 – kompleksowe sprawozdanie opiekuna grupy i koordynatora projektu podczas plenarnej Rady Pedagogicznej.
 73. 23.06.2023 – uroczyste rozdanie uczestnikom projektu certyfikatów  i przedstawienie efektów podczas akademii zakończenia roku szkolnego 2022/2023.
 74. 29.06.203 – uczestniczenie szkolnego koordynatora w szkoleniu FRSE na PŁ w Łodzi.
 75. lipiec/sierpień 2023 – zbieranie materiałów do raportowania projektu, napisanie i złożenie do redakcji artykułu do regionalnej prasy edukacyjnej: Dobre Praktyki ŁCDNiKP w Łodzi oraz Przeglądu Edukacyjnego.
 76. wrzesień 2023  – raportowanie projektu.