Egzaminy

DODATKOWY TERMIN EGZAMINÓW 

 

SZKOŁY POLICEALNE 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCE  dla DOROSŁYCH 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

EGZAMINY KKZ 

 

EGZAMINY ZAWODOWE: TECHNIK ARCHIWISTA, BHP, ADMINISTARCJI, ANIMACJIC