Kalendarz roku szkolnego

Uwaga, z uwagi na pandemię koronawirusa poniższy kalendarz może ulec zmianom.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2020 
Msza św. rozpoczynająca rok szkolny w par. MBZ, Łódź, ul Łąkowa 27 02.09.2020 
Uroczyste rozpoczęcie zajęć w Gimnazjum dla Dorosłych i Szkole Podstawowej dla Dorosłych 01.09.2020 
Wybory Samorządu Uczniowskiego 09-13.09.2020 
Rozpoczęcie zajęć w Liceum dla Dorosłych 12-13.09.2020 r
Ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji egzaminów zawodowych 09.09.2020 
Ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych 30.09.2020 
Święto KEN, apel, ślubowanie klas pierwszych 14.10.2020 
Ostateczny termin wystawiana ocen śródrocznych 11.12.2020
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 16.12.2020
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.20-31.12.20
Zakończenie roku szkolnego dla VI s.em. LO 8.01.2021
Ferie zimowe 1.02-14.02.2021
Ostateczny termin deklaracji maturalnych 7.02.2021
Ostateczny termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – sesja czerwiec 2021 22.02.2021
Rekolekcje wielkopostne  17-19.02.2021
Wiosenna przerwa świąteczna  1-6.04.2021
Rada klasyfikacyjna dla  uczniów klas maturalnych technikum 20.04.2021
Rada pedagogiczna plenarna CKZiU  28.04.2021
Zakończenie zajęć dla klas maturalnych 30.04.2021
Egzaminy maturalne pisemne 4-24.05.2021
Praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich 4-31.05.2021
Egzaminy semestralne dla CKU 25.05-22.06.2021
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych 11.06.2021
Rada klasyfikacyjna 16.06.2021
Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników 16.06.2021
Rada pedagogiczna CKU 23.06.2021
Plenarna rada pedagogiczna  25.06.2021
Wakacje  26.06.-31.08.2021
Rada pedagogiczna  27.08.2021
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 1.09.2021
Zebrania z rodzicami oraz zebrania Rady Rodziców
15 września 2020 r. (wtorek)  godz. 17.00
25 listopada 2020 r. (środa) godz. 17.00
10 marca 2021 r. (środa) godz. 17.00
28 kwietnia 2021 r. (środa) godz. 17.00


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2.11.2020
  • 22.12.2020
  • 4-5.01.2021
  • 10-11.01.2021
  • 4-5-6.05.2021
  • 4.06.2021