Kalendarz r. szkol.

Uwaga, z uwagi na pandemię koronawirusa poniższy kalendarz może ulec zmianom.

2021/2022

1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/202201.09.2020 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31.12.2021 r.  
 Zakończenie zajęć semestrów kończących naukę28.01.2022r.
3.Egzaminy kwalifikacji zawodowych sesja I pisemna10-11.01.2022r. 11-15.01.2022r.
 Egzamin Ósmoklasisty12-14.01.2022r.
4.Ferie zimowe14.02 – 27.02.2022 r.  
5.Wiosenna przerwa świąteczna14.04 – 19.04.2022 r.
6.Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych29.04.2022 r.
7.Egzaminy maturalne04 – 30.05.2022 r.  
8.Egzamin Ósmoklasisty24-26.05.2022r.
8.Egzaminy kwalifikacji zawodowych – cz. pisemna2-7.06.2022r.
 Egzaminy kwalifikacji zawodowych – cz. praktyczna01-19.06.2022r.
9.Zakończenie roku szkolnego 2020/202124.06.2022 r.
10.Ferie letnie27.06. – 31.08.2022 r.  
11.Egzamin maturalny – poprawkowy23.08.2022 r.

Daty zebrań z rodzicami/opiekunami 2021/2022

 • 8.09.2021 zebrania z wychowawcami
 • 24.11.2021
 • 23.03.2022
 • 25.05.2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych01.09.2021 
Msza św. rozpoczynająca rok szkolny w par. MBZ, Łódź, ul Łąkowa 2702.09.2021 
Uroczyste rozpoczęcie zajęć w Szkole Podstawowej dla Dorosłych01.09.2021 
Wybory Samorządu Uczniowskiego08-15.09.2021 
Rozpoczęcie zajęć w Liceum dla Dorosłych12-13.09.2020 r
Ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji egzaminów zawodowych10.09.2021 
Ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych30.09.2021
Święto KEN, apel, ślubowanie klas pierwszych14.10.2021 
Ostateczny termin wystawiana ocen śródrocznych15.12.2021
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna17.12.2021
Zimowa przerwa świąteczna23.12.20-31.12.21
Zakończenie roku szkolnego dla VI s.em. LO7.01.2022
Ferie zimowe. 14.02-25.02.2022
Ostateczny termin deklaracji maturalnych7.02.2022
Ostateczny termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – sesja czerwiec 20217.02.2022
Rekolekcje wielkopostne ?? marzec 2022
Wiosenna przerwa świąteczna 13-20.04.2022
Rada klasyfikacyjna dla  uczniów klas maturalnych technikum20.04.2022
Zakończenie zajęć dla klas maturalnych30.04.2021
Egzaminy maturalne pisemne4-24.05.2022
Praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich4-31.05.2022
Egzaminy semestralne dla CKU24.05-19.06.2022
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych10.06.2022
Rada klasyfikacyjna15.06.2022
Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników15.06.2022
Rada pedagogiczna CKU22.06.2022
Plenarna rada pedagogiczna 24.06.2022
Wakacje 27.06.-31.08.2022
Rada pedagogiczna 29.08.2022
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/20231.09.2022
Zebrania z rodzicami oraz zebrania Rady Rodziców
8 września 2021 r. (środa) godz. 17.00
24 listopada 2021 r. (środa)godz. 17.00
23 marca 2022 r. (środa)godz. 17.00
25 maja 2022 r. (środa)godz. 17.00


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 15.10.2021
 • 2.11.2021
 • 12.11.2021
 • 22.12.2021
 • 7.01.2022
 • 2.05.20202
 • 4,5,6.05.2022
 • 17.06.2022