Kalendarz r. szkol.

Uwaga, z uwagi na pandemię koronawirusa poniższy kalendarz może ulec zmianom.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych01.09.2020 
Msza św. rozpoczynająca rok szkolny w par. MBZ, Łódź, ul Łąkowa 2702.09.2020 
Uroczyste rozpoczęcie zajęć w Gimnazjum dla Dorosłych i Szkole Podstawowej dla Dorosłych01.09.2020 
Wybory Samorządu Uczniowskiego09-13.09.2020 
Rozpoczęcie zajęć w Liceum dla Dorosłych12-13.09.2020 r
Ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji egzaminów zawodowych09.09.2020 
Ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych30.09.2020 
Święto KEN, apel, ślubowanie klas pierwszych14.10.2020 
Ostateczny termin wystawiana ocen śródrocznych11.12.2020
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna16.12.2020
Zimowa przerwa świąteczna23.12.20-31.12.20
Zakończenie roku szkolnego dla VI s.em. LO8.01.2021
Ferie zimowe. UWAGA: decyzją MEN zmieniony termin na 4-15.01.20211.02-14.02.2021
Ostateczny termin deklaracji maturalnych7.02.2021
Ostateczny termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – sesja czerwiec 202122.02.2021
Rekolekcje wielkopostne 17-19.02.2021
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6.04.2021
Rada klasyfikacyjna dla  uczniów klas maturalnych technikum20.04.2021
Rada pedagogiczna plenarna CKZiU 28.04.2021
Zakończenie zajęć dla klas maturalnych30.04.2021
Egzaminy maturalne pisemne4-24.05.2021
Praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich4-31.05.2021
Egzaminy semestralne dla CKU25.05-22.06.2021
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych11.06.2021
Rada klasyfikacyjna16.06.2021
Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników16.06.2021
Rada pedagogiczna CKU23.06.2021
Plenarna rada pedagogiczna 25.06.2021
Wakacje 26.06.-31.08.2021
Rada pedagogiczna 27.08.2021
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/20221.09.2021
Zebrania z rodzicami oraz zebrania Rady Rodziców
15 września 2020 r. (wtorek) godz. 17.00
25 listopada 2020 r. (środa)godz. 17.00
10 marca 2021 r. (środa)godz. 17.00
28 kwietnia 2021 r. (środa)godz. 17.00


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2.11.2020
  • 22.12.2020
  • 4-5.01.2021
  • 30.03.2021
  • 30.04.2021
  • 4-5-6.05.2021
  • 4.06.2021