Kalendarz roku szkolnego

Uwaga, od 12 marca 2020 r. z uwagi na pandemię koronawirusa poniższy kalendarz ulega zmianom.

Prosimy śledzić komunikaty na stronie szkoły: cez.lodz.pl oraz specjalnie w tym celu utworzonym serwisie internetowym pod adresem: https://ckziu115.wixsite.com/e-nauka

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02.09.2019 r.
Msza św. rozpoczynająca rok szkolny w par. MBZ, Łódź, ul Łąkowa 27 03.09.2019 r.
Uroczyste rozpoczęcie zajęć w Gimnazjum dla Dorosłych i Szkole Podstawowej dla Dorosłych 03.09.2019 r.
Wybory Samorządu Uczniowskiego 03-13.09.2019 r.
Uroczyste rozpoczęcie zajęć w Liceum dla Dorosłych 14.09.2019 r. 
Ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych 30.09.2019 r.
Święto KEN, apel, ślubowanie klas pierwszych 14.10.2019 r.
Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 12.11.2019 r.
Ostateczny termin wystawiana ocen śródrocznych 13.12.2019 r.
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 19.12.2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2019 r.
Egzaminy dla słuchaczy gimnazjum i szkoły podstawowej 17-19.12.209; 7-9.01.2020
Zakończenie roku szkolnego dla VI sem. LO 03.01.2020 r.
Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z dokumentacją 09.01-12.02.2019 r.
Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z dokumentacją 9.01-15.02.2020 r.
Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 10.01.2020 r.
Egzamin gimnazjalny 08-10.01.2020 r.
Zakończenie roku szkolnego dla G6 30.01.2020 r.
Ferie zimowe 13.01-26.01.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna  9-14.04.2020 r.
Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych 8.04.2020 r.
Zakończenie zajęć dla klas maturalnych 24.04.20120 r.
Egzaminy maturalne pisemne 04-24.05.2020 r.
Praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich 4-29.05.2020 r. 
Zatwierdzenie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i podręczników 14.06.2020 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych 12.06.2020 r.
Rada klasyfikacyjna 16.06.2020 r.
Rada Pedagogiczna 29.06.2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych 26.06.2020 r.
Wakacje 29.06-31.08.2020 r.
Zebrania z rodzicami oraz zebrania Rady Rodziców
12 września 2019 r. (czwartek) godz. 17.00
21 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 17.00
26 marca 2020 r. (czwartek) godz. 17.00
22 maja 2020 r. (czwartek) godz. 17.00
Konsultacje
21 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 17.00
26 marca 2020 r. (czwartek) godz. 17.00
22 maja 2020 r. (czwartek) godz. 17.00
Spotkania z Rodzicami (CKU) oraz Rady Słuchaczy
25 września 2019 r. godz. 17.00
6 listopada 2019 r. godz. 17.00
26 lutego 2020 r. godz. 17.00
13 maja 2020 r. godz. 17.00


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 18.10.2019 r.
  • 20.12.2019 r.
  • 4.05.2020 r.
  • 5.05.2020 r.
  • 6.05.2020 r.
  • 29.05.2020 r.
  • 1.06.2020 r.
  • 12.06.2020 r.
  • 23.06.2020 r.