Rada słuchaczy

Rada Słuchaczy 2021/2022

W dniu 11 września 2021 r. odbyło się zebranie przedstawicieli wszystkich semestrów słuchaczy Szkoły dla Dorosłych. Na zebraniu Pani Dyrektor Dominika Walicka przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w roku szkolnym 2020/2021.

Ponadto na zebraniu wybrano nowe Prezydium Rady Słuchaczy na rok szkolny 2021/2022.

W skład Rady wchodzą:

Przewodnicząca – Dominika Olszewska  – semestr 5 LOP

Zastępca przewodniczącego – Adrian Pietrzak –  semestr 5 LOP

Skarbnik – Robert Szemiot – semestr 3 TA

Członek – Kacper Niedźwiedzki – semestr 3 LO

Przedstawicielom Prezydium i wszystkim słuchaczom życzymy owocnej pracy!

 Regulamin konkursu na najlepszy semestr.

W CKU działa Rada Słuchaczy (jest to odpowiednik Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Uczniowskiego w szkołach młodzieżowych).

KONTO RADY SŁUCHACZY:
09 1560 0013 2027 1039 0919 0001

Podstawą działalności Rady Słuchaczy jest jej Regulamin.

Rada Słuchaczy reprezentuje CKU na zewnątrz, uczestnicząc m.in. w wielu ważnych miejskich wydarzeniach i uroczystościach. Bierzemy udział w akcjach promocji naszej placówki, chcemy bowiem, aby stała się ona jeszcze bardziej znana i popularna. Organizujemy okolicznościowe imprezy takie jak Dzień Edukacji Narodowej, studniówki.