Akademia Sukcesu

Projekt „Akademia sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

CEL PROJEKTU

Dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik logistyk i technik spedytor prowadzonych w CKZIU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 50 absolwentów (17K/33M) kształcenia i szkolenia zawodowego w terminie od 01.07.2021 do 30.06.2023 r. w wyniku

 • adaptacji i doposażenia pracowni dla 1 kierunku zawodowego (pracownia transportu),
 • podniesienia kompetencji i kwalifikacji 6 nauczycieli kształcenia zawodowego (3K/3M),
 • objęciu 50 uczniów doradztwem zawodowym,
 • wsparcie 50 uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych,
 • zapewnienie 50 uczniom doświadczeń zawodowych w ramach staży w przedsiębiorstwach,
 • kształtowanie i rozwijanie u 50 uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA

 1. uczniowie i uczennice z Technikum nr 19, razem 50 osób (17K/33M) z 2 kierunków technik logistyk (11K/19M) oraz technik spedytor (6K/14M).

Planowane 2 edycje wsparcia dla kl. III:

 1. technik logistyk w roku szkolnym 2021/22 (1 edycja) uczniowie z technikum 4 oraz 5 letniego – 9K/11M;
  • technik spedytor w roku szkolnym 2021/22 (1 edycja) uczniowie z technikum 4 oraz 5 letniego -4K/8M;
  • technik logistyk w roku szkolnym 2022/23 (2 edycja) uczniowie z technikum 5 letniego – 2K/8M;
  • technik spedytor w roku szkolnym 2022/23 (2 edycja) uczniowie z technikum 5 letniego -2K/6M;
 2. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (łącznie 3K/3M) uczący przedmiotów zawodowych na kierunkach technik logistyk i technik spedytor.

FORMY WSPARCIA

Dla wszystkich uczniów / uczennic:

 1. staż zawodowy (150 godzin) (UWAGA: proszę uwzględnić, że staż zawodowy dla 2 edycji musi się zakończyć najpóźniej do 23.06.2023, ponieważ całość projektu musi być rozliczona do 30.06.2023);
 2. doradztwo zawodowe indywidualne;
 3. doradztwo zawodowe grupowe;
 4. szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (30h).

Dla uczniów / uczennic z kierunku technik logistyk:

 1. Kurs rozszerzony operator wózków jezdniowych (50 godzin);
 2. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne z zakresu obsługi programu komputerowego wspomagającego procesy logistyczne prowadzony przez nauczycieli dla uczniów (40 godzin);
 3. Szkolenie operacyjne zarządzanie zakupami (16 godzin);
 4. Szkolenie przygotowanie inwentaryzacji – teoria i praktyka (32 godziny);
 5. Szkolenie magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych (16 godzin).

Dla uczniów / uczennic z kierunku technik spedytor:

 1. Kurs rozszerzony operator wózków jezdniowych (50 godzin);
 2. Zajęcia dodatkowe z obsługi programu informatycznego do spedycji prowadzone przez nauczycieli (40 godzin);
 3. Szkolenie spedytor w łańcuchu dostaw (16 godzin);
 4. Szkolenie przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski (16 godzin);
 5. Szkolenie transport i spedycja krajowa/ międzynarodowa (16 godzin).

Dla nauczycieli przewidziano:

 1. studia podyplomowe – kierunek Informatyka w logistyce– dla 1 osoby;
 2. studia podyplomowe – kierunek Logistyka w gospodarce – dla 1 osoby;
 3. szkolenie z obsługi nowego sprzętu – dla 4 osób

 

HARMONOGRAMY

 1. Doradztwo zawodowe gr 1
 2. Doradztwo zawodowe gr 2
 3. Doradztwo zawodowe gr 3
 4. Doradztwo zawodowe grupowe
 5. Doradztwo grupowe gr 5 
 6. Szkolenie ISPEED gr 1 
 7. Szkolenie ISPEED gr 2
 8. Szkolenie ISPEED gr 3
 9. Szkolenie ISPEED gr 4
 10. Szkolenie ISPEED gr 5
 11. Obsługa wózków jezdniowych gr 1
 12. Obsługa wózków jezdniowych gr 2
 13. Obsługa wózków jezdniowych gr 3 
 14. Szkolenie przedsiębiorczość gr 1
 15. Szkolenie przedsiębiorczość gr 2
 16. Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości gr 3
 17. Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości gr 4
 18. Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości gr 5
 19. Spedytor, transport i spedycja  krajowa i międzynarodowa gr 1
 20. Spedytor, transport i spedycja  krajowa i międzynarodowa gr 2
 21. Spedytor w łańcuchu  dostaw gr 1
 22. Spedytor w łańcuchu dostaw gr 2
 23. Spedytor, przewozy kontenerowe gr 1
 24. Spedytor, przewozy kontenerowe gr 2
 25. Logistyk przygotowanie inwentaryzacji  gr 1
 26. Logistyk przygotowanie inwentaryzacji  gr 2
 27. Logistyk przygotowanie inwentaryzacji  gr 3
 28. Logistyk, operacyjne zarządzanie zakupami gr 1 
 29. Logistyk, operacyjne zarządzanie zakupami gr 2
 30. Logistyk, operacyjne zarządzanie zakupami gr 3 
 31. Logistyk, magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych gr 1
 32. Logistyk, magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych gr 2
 33. Logistyk, magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych gr 3
 34. Szkolenie ECDL gr 1 
 35. Szkolenie ECDL gr 2