Zmotywowani i Wykwalifikowani

Projekt „Zmotywowani i wykwalifikowani” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

CEL PROJEKTU

Dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik weterynarii i technik fotografii i multimediów prowadzonych w CKZIU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 50 absolwentów (34K/16M) kształcenia i szkolenia zawodowego w terminie od 01.07.2021 do 30.06.2023 r. w wyniku

 • adaptacji i doposażenia pracowni dla 1 kierunku zawodowego (pracownia zabiegowa),
 • podniesienia kompetencji i kwalifikacji 6 nauczycieli kształcenia zawodowego (3K/3M),
 • objęciu 50 uczniów doradztwem zawodowym,
 • wsparcie 50 uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych,
 • zapewnienie 50 uczniom doświadczeń zawodowych w ramach staży w przedsiębiorstwach,
 • kształtowanie i rozwijanie u 50 uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA

 1. uczniowie i uczennice z Technikum nr 19, razem 50 osób (34K/16M) z 2 kierunków technik weterynarii (16K/4M) oraz technik fotografii i multimediów (18K/12M).

Planowane 2 edycje wsparcia dla kl. III:

 1. technik weterynarii w roku szkolnym 2021/22 (1 edycja) uczniowie z technikum 4 oraz 5 letniego – 8K/2M;
  • technik weterynarii w roku szkolnym 2022/23 (2 edycja) uczniowie z technikum 4 oraz 5 letniego – 8K/2M;
  • technik fotografii i multimediów w roku szkolnym 2021/22 (1 edycja) uczniowie z technikum 5 letniego -10K/6M;
  • technik fotografii i multimediów w roku szkolnym 2022/23 (2 edycja) uczniowie z technikum 5 letniego -8K/6M;
 2. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (łącznie 3K/3M) uczący przedmiotów zawodowych na kierunkach weterynarii i technik fotografii i multimediów.

FORMY WSPARCIA

Dla wszystkich uczniów / uczennic:

 1. staż zawodowy (150 godzin) (UWAGA: proszę uwzględnić, że staż zawodowy dla 2 edycji musi się zakończyć najpóźniej do 23.06.2023, ponieważ całość projektu musi być rozliczona do 30.06.2023);
 2. doradztwo zawodowe indywidualne;
 3. doradztwo zawodowe grupowe;
 4. szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (30h).

Dla uczniów / uczennic z kierunku technik weterynarii:

 1. Kurs prawo jazdy B (usługa),
 2. szkolenie Diagnostyka laboratoryjna w praktyce (16 godzin),
 3. szkolenie Oznaczanie składu ilościowego i jakościowego (16 godzin).

Dla uczniów / uczennic z kierunku technik fotografii i multimediów:

 1. szkolenie z druku 3D (30 godz.),
 2. zajęcia dodatkowe z fotografii tradycyjnej i portretowej prowadzone przez nauczycieli (60 godz.),
 3. szkolenie z projektowania dla potrzeb reklamy (30 godz.).

Dla nauczycieli przewidziano:

 1. studia podyplomowe dla nauczyciela na kierunku technik fotografii i multimediów – kierunek Projektowanie graficzne– dla 1 osoby;
 2. studia podyplomowe dla nauczyciela na kierunku technik fotografii i multimediów – kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej – dla 1 osoby;
 3. szkolenie z obsługi nowego sprzętu – dla 4 osób.

Harmonogramy

 1. Doradztwo grupowe gr 1
 2. Doradztwo grupowe gr 2
 3. Doradztwo grupowe gr 3
 4. Doradztwo grupowe gr 4
 5. Fotografia tradycyjna i portretowa gr 1
 6. Fotografia tradycyjna i portretowa gr 2
 7. Doradztwo grupowe GW
 8. Doradztwo indywidulane gr 1
 9. Doradztwo indywidulane gr 2
 10. Doradztwo indywidulane gr 3
 11. Doradztwo indywidulane gr 4
 12. Doradztwo  indywidulane gr 5
 13. Staże, terminy, miejsca  
 14. Kurs teoretyczny prawo jazdy B 
 15. Szkolenie z przedsiębiorczości gr 1
 16. Szkolenie z przedsiębiorczości gr 2
 17. Projektowanie dla potrzeb reklamy gr 1 
 18. Projektowanie dla potrzeb reklamy gr 2
 19. Projktowanie dla potrzeb reklamy gr 3 
 20. Analiza sensoryczna gr 1 
 21. Diagnostyka laboratoryjna gr 1 
 22. Druk 3D gr 1
 23. Druk 3D gr 2
 24. Druk  3D gr 3 
 25. Diagnostyka laboratoryjna gr 2
 26. Oznaczenie składu gr 2
 27. Podstawy przedsiębiorczości gr 3
 28. Podstawy przedsiębiorczości gr 4
 29. Podstawy przedsiębiorczości gr 5
 30. Edycja obrazu  gr 1