Informacje o egzaminie zawodowym


Harmonogram egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE, SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2021


Uczniowie zobowiązani są do stawienia się w sali egzaminacyjnej minimum 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu oraz do przyniesienia dokumentu tożsamości oraz czarno piszącego długopisu.


Deklaracja przystąpienia do egzaminu.


  • Wykaz dozwolonych  materiałów i pomocy w cz. praktycznej >>> wykaz