Informacje o egzaminie zawodowym


HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE, SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2020

 

 

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO UCZNIÓW – styczeń 2020

Gratulujemy wszystkim, którzy zdali egzamin zawodowy!

Informacja została przekazana do zainteresowanych za pomocą dziennika elektronicznego. Świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie Centrum,  kiedy sytuacja epidemiczna w naszym kraju będzie opanowana.

Osoby wyrażające chęć ponownego  przystąpienia do egzaminu/-ów  w sesji czerwiec-lipiec 2020 będą mogły złożyć deklarację do 31 marca 2020 r. Deklarację można złożyć w formie elektronicznej przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail: marian.rog@cez.lodz.pl

Jednocześnie przypominamy, że absolwenci przystępujący do egzaminu po raz trzeci i kolejny powinni wnieść opłatę. Informacje znajdują się na stronie OKE w Łodzi w zakładce egzamin zawodowy/opłaty.


Uczniowie zobowiązani są do stawienia się w sali egzaminacyjnej minimum 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu oraz do przyniesienia dokumentu tożsamości oraz czarno piszącego długopisu.


Deklaracja przystąpienia do egzaminu.


  • Wykaz dozwolonych  materiałów i pomocy w cz. praktycznej >>> wykaz