Informacje o egzaminie zawodowym


HARMONOGRAM EGZAMINÓW  – CZERWIEC  2024 

 

 


Uczniowie zobowiązani są do stawienia się w sali egzaminacyjnej minimum 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu oraz do przyniesienia dokumentu tożsamości oraz czarno piszącego długopisu.


Deklaracja przystąpienia do egzaminu.


  • Wykaz dozwolonych  materiałów i pomocy w cz. praktycznej >>> wykaz