Erasmus+, 2021-2022

Program Erasmus+ to program europejski, uczestnicząc w którym uczniowie biorą udział w zagranicznej mobilności zawodowej np. w praktykach zawodowych. Szkoła planuje (o ile sytuacja pandemiczna i inne ograniczenia pozwolą) wyjazd 10 uczniów wraz z nauczycielem do Szwecji (Malmo) w terminie 1-28 maja 2022 r.

 

I. Etap projektu: przygotowawczo-organizacyjny

II Etap projektu: mobilność

III. Etap projektu: upowszechnianie efektów

 

W procesie rekrutacyjnym wyłoniono listę uczniów (alfabetycznie) zakwalifikowanych do projektu:

1 Cymer Antoni
2 Dąbrowski Jakub
3 Grabowska  Wiktoria
4 Jankowska  Dominika
5 Jóźwiak  Patrycja
6 Juszczak Natalia
7 Łasica Zuzanna
8 Supera  Damian
9 Ulowska   Alicja
10 Zybura  Wiktoria

 

 

Realizacja:

 1. wrzesień -październik 2020 – napisanie wniosku projektowego.
 2. 19 marca 2021 – przyznanie CKZiU w Łodzi akredytacji 2021-2027.
 3. 21 kwietnia 2021 – potwierdzenie warunków akredytacji.
 4. 22 września 2021 – zatwierdzenie projektu do realizacji.
 5. grudzień 2021- luty 2022 – procedowanie wniosku do realizacji.
 6. grudzień 2021 – założenie projektowej strony internetowej.
 7. grudzień 2021 – rozpropagowanie w szkole informacji projektowych.
 8. 17 grudnia 2021 – zebranie informacyjne z uczniami trzecich klas – potencjalnymi kandydatami.
 9. 1-7 lutego 2022 – proces rekrutacji: składanie deklaracji w formie ankiet online.
 10. 9-11 lutego 2022 – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do projektu.
 11. 15 lutego 2022 – wyłonienie w procesie rekrutacji uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej.
 12. 1 marca 2022 – podpisanie umowy projektowej.
 13. 1 marca 2022 – zebranie ws. organizacyjnych uczniów zakwalifikowanych do projektu.
 14. 8 marca 2022 – szkolenie ws. certyfikacji Europass.
 15. 12 marca 2022 – zebranie z rodzicami i uczestnikami projektu, ustalenia finansowe.
 16. 12 marca 2022 – szkolenie interpersonalne.
 17. 15 marca 2022 – zebranie, sprawy organizacyjne.
 18. 15 marca 2022 – opracowanie słowników branżowych: pl-ang-se dla grup inf, foto, log, wet.
 19. 18 marca 2022 – rezerwacja wizyty przygotowawczej.
 20. 21 marca 2022 – zebranie ws. rozpowszechniania efektów projektowych.
 21. 1 kwietnia 2022 – złożenie projektowego konta na Instagramie.
 22. 1 kwietnia 2022 – zebranie ws.  regulaminów projektowych: organizacji wysyłającej i przyjmującej.
 23. 2 kwietnia 2022 – Szkolny Punkt Informacyjny Erasmus+  podczas „Dni otwartych”.
 24. 6 kwietnia 2022 – promocja programu E+ podczas targów w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej. 
 25.  5-9 kwietnia 2022 – wizyta przygotowawcza w EU Mobility Sverige.
 26. 9-10 kwietnia 2022 – prezentacja  szkoły w  Manufakturze Łódź,  z akcentem Erasmus+. 
 27. 11 kwietnia 2022 – promocja projektu podczas  szkolnych targów  FESTIWAL ZAWODÓW w ŁCDNiKP.
 28. 12 kwietnia  2022 – zebranie uczestników ws.  warunków zakwaterowania i wyżywienia.
 29. 13 kwietnia 2022 – finalizacja zakupu biletów na prom.
 30. 20 kwietnia 2022 – sprawozdanie z wizyty przygotowawczej podczas rady pedagogicznej.
 31. 20 kwietnia 2022 – zakup biletów PKP.
 32. 20-25 kwietnia 2022 – zakup wyposażeni biurowego i odzieży ochronnej dla praktykantów.
 33. 23 kwietnia 2022 – drugi „dzień otwarty” w CKZiU wraz ze stoiskiem: szkolny punkt informacyjny  Erasmus+.
 34. 11-24 kwietnia 2022 – test językowy OLS.
 35. 19-22 kwietnia 2022 – zakup ubrań ochronnych dla praktykantów.
 36. 20 kwietnia 2022 – zakup grupowych biletów PKP tam. 
 37. 26 kwietnia 2022 – zakup polisy NNW, KL, OC. 
 38. 27 kwietnia 2022 – uroczyste wręczenie wyprawek biurowych dla uczestników projektu.
 39.  27-29 kwietnia 2022 – ankietowanie uczestników  w zakresie realizacji pierwszego etapu projektu.
 40. 27 kwietnia 2022 – przelewy bankowe dla uczestników w ramach wsparcia indywidulanego. 
 41. 28 kwietnia 2022 – spotkanie on-line uczestników z przedstawicielem  organizacji przyjmującej.
 42. 28 kwietnia 2022 – zebranie przedwyjazdowe z grupą. 
 43. 29 kwietnia 2022 – odbiór biletów  na prom.  
 44. 29 kwietnia 2022 – zakup biletów PKP powrót. 
 45. 29 kwietnia 2022 – ekwipunek apteczki dla grupy.
 46. 30 kwietnia 2022 – g. 22.46 Łódź Chojny pożegnanie grupy wyjazdowej.
 47. 30.04/1.05 2022 –  podróż kolejowo-promowa do miejsca mobilności.
 48. 2 maja 2022 –  pierwszy dzień mobilności projektowej.
 49. 29 maja 2022 – powrót grupy z mobilności projektowej.
 50. Relacja grup zawodowych z mobilności:
  WET
  LOG
  FOTO
  INF
 51. 10 czerwca 2022 – szkolna wystawa fotograficzna „Zagraniczne praktyki zawodowe”.
 52. 25 czerwca 2022 – List Gratulacyjny od Org. Przyjmującej .
 53. 18-22 lipca 2022 – promocja programu i efektów podczas rekrutacji uczniów  do pierwszych klas. 
 54. 24 lipca 2022 – udział w VI Biegu Erasmusa w Łodzi, sztafeta 10 km, 58 miejsce na 149 zespołów. 
 55. 30 lipca 2022 – promocja projektu  podczas integracyjnego pikniku polsko-ukraińskiego  w CKZiU. 
 56. 25 sierpnia 2022 – promocja projektu podczas wakacyjnego pikniku na Młynku.  
 57. 26 sierpnia 2022 – certyfikacja uczestników mobilności w zakresie Europass mobilność.
 58. 27 sierpnia 2022 – promocja projektu podczas drugiego pikniku integracyjnego polsko-ukraińskiego.
 59. 1 września 2022  – promocja projektu podczas uroczystości inauguracji roku szkolnego 2022/2023.
 60. 2-3 września 2022  – promocja projektu, Targi Zajęć Pozaszkolnych MANUTORNISTER 2022 w Manufakturze Łódź .
 61. 7 września 2022  – informacje o programie i jego  rezultatach przekazane  podczas zebrań  dyrektorów szkoły i wychowawców  z rodzicami. 
 62. 09.09.2022 –  zebranie z uczestnikami ws. ceryfikacji projektowej i rozliczeń. 
 63. 09-14.09.2022 – ankietowanie uczestników mobilności w zakresie podsumowania projektu.
 64. 13-14.09.2022 – promocja projektu i efektów podczas Salonu Maturzystów – Perspektywy, Zatoka Sportu PŁ Łódź.
 65. 10.2022 – artykuł w kwartalniku Europa 3/2022: Sztafety na Piotrkowskiej, relacja z VI Biegu Erasmusa.
 66. 17.10.2022 – przedstawienie całej społeczności szkolnej  podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej,  rezultatów projektu.
 67. 17.10.2022 – certyfikowanie (Europass) uczestników projektu. 
 68. 27.10.2022 – udział dyrektora szkoły i koordynatora projektu w V Kongresie Erasmus+ w Warszawie. 
 69. 2-13.11.2022 – nabór uczestników do I  Międzynarodowego  Turnieju  Szachowego  Online Erasmus+ Chess.
 70. 7.11.2022 – powołanie zespołu realizującego program w rundzie 2 Akredytacji Erasmus+
 71. 14-18.11.2022 – 20 uczniów uczestniczyło w I Międzynarodowym Turnieju Szachowym Online Erasmus+.
 72. 14.11.2022 – udział koordynatora w  szkoleniu  FRSE w Warszawie 
 73. listopad 2022 – publikacja artykułu pt. „Z Erasmusem do Szwecji i Danii” w edukacyjnym czasopiśmie „Dobre Praktyki – innowacje w edukacji” upowszechniający rezultaty szkolnego Programu Erasmus+  
 74. 23.11.2022 – zebranie kandydatów do programu 2022/2023 i ich rodziców z dotychczasowymi uczestnikami oraz dyrektorami i koordynatorem programu, prezentacja rezultatów. 
 75. grudzień 2022/styczeń 2023 – raportowanie projektu Europejskie Praktyki Zawodowe.
 76. 5.04.2023 – ocena FRSE końcowa projektu : pozytywna. 

Ankieta POST dla  uczestników projektu