Technik fotografii i multimediów Łódź

Technik fotografii i multimediów symbol cyfrowy zawodu: 343105.

HARMONOGRAM KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 2023/2024

16-17.09.2023

30.09-1.10.2023

14-15.10.2023

28-29.10.2023

11-12.11.2023

25-26.11.2023

2-3.12.2023

16-17.12.2023

13-14.01.2024

26-27.01.2024

10-11.02.2024

24-25.02.2024

9-10.03.2024

23-24.03.2024

13-14.04.2024

27-28.04.2024

11-12.05.2024

25-26.05.2024

8-9.06.2024

22-23.06.2024

6-7.07.2024

21-21.07.2024

sierpień -urlop/praktyki zawodowe

14-15.09.2024

28-29.09.2024

5-6.10.2024

19-20.10.2024

9-10.11.2024

23-24.11.2024

 

Absolwent kursu znajdzie zatrudnienie w studiach fotograficznych. agencjach wydawniczych. mediach. agencjach reklamowych, instytucjach państwowych,  instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych.

Informacje szczegółowe: 

W  trakcie nauki zaplanowane jest  zdobycie kompetencji w następujących  kwalifikacjach:

Kwalifikacja AUD.02.Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu  zawiera  tematykę rejestracji, obróbki i publikacji obrazu oraz przygotowania planu zdjęciowego.

Realizowane są zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy fotografii
  • Rejestracja obrazu
  • Obróbka i publikacja obrazu
  • Język obcy zawodowy

Kwalifikacja AUD.05  realizacja projektów graficznych i multimedialnych  zawiera  tematykę realizacji projektów graficznych i multimedialnych,  przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych oraz  wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych

Realizowane są zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy fotografii
  • Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych i multimedialnych
  • Wykonywanie i publikacja projektów graficznych multimedialnych
  • Język obcy zawodowy