Czas matur 2020

W zupełnie odmiennych warunkach czasowych i sanitarnych… absolwenci przystąpili 8 czerwca 2020 r. do egzaminów maturalnych. Mimo obostrzeń organizacyjnych przebieg egzaminów przebiega sprawnie. Życzymy powodzenia i uzyskania satysfakcjonujących wyników.