4 pory roku w CKZiU

Widok Centrum w różnych porach roku.

Jesień

Zima

Wiosna

LATO