4 pory roku

Widok Centrum w różnych porach roku.

Zima

Wiosna

LATO