Technik rachunkowości Łódź

Technik rachunkowości (księgowy) symbol cyfrowy zawodu: 431103.

HARMONOGRAM KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 2023/2024

16-17.09.2023

30.09-1.10.2023

14-15.10.2023

28-29.10.2023

11-12.11.2023

25-26.11.2023

2-3.12.2023

16-17.12.2023

13-14.01.2024

26-27.01.2024

10-11.02.2024

24-25.02.2024

9-10.03.2024

23-24.03.2024

13-14.04.2024

27-28.04.2024

11-12.05.2024

25-26.05.2024

8-9.06.2024

22-23.06.2024

6-7.07.2024

21-21.07.2024

sierpień -urlop/praktyki zawodowe

14-15.09.2024

28-29.09.2024

5-6.10.2024

19-20.10.2024

9-10.11.2024

23-24.11.2024

 

Absolwent kursu  znajdzie zatrudnienie  we wszelkich firmach, spółkach, instytucjach,  w sektorze  bankowym,  ubezpieczeniowym,  księgowości, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych.

Informacje szczegółowe: 

W  trakcie nauki zaplanowane jest  zdobycie kompetencji w następujących  kwalifikacjach:

Kwalifikacja EKA.05 prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Zawiera  tematykę np. rekrutacji i selekcjonowania kandydatów, sporządzania dokumentacji kadrowej, rozliczania wynagrodzeń, prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami.

Realizowane są zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ekonomii i statystyki
 • Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • Język obcy zawodowy

Kwalifikacja EKA.07  prowadzenia rachunkowości. Zawiera tematykę organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych, przeprowadzenie inwentaryzacji, wycenienie aktywów i pasywów,  przeprowadzenie analizy finansowej i ustalenia wyniku finansowego.

Realizowane są zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ekonomii i statystyki
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
 • Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
 • Język obcy zawodowy