O RODO

26 stycznia 2018 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona reformie danych osobowych tzw. RODO. Od maja 2018 r. RODO stanie się aktem prawnym regulującym zasady ochrony danych osobowych, zastępując dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikiem konferencji był także delegat z naszej szkoły.
[JB]