Szkoła zawodowa Łódź

CKZiU w Łodzi oferuje kształcenie młodzieży (w Technikum nr 19 i Branżowa Szkoła nr 19 dla absolwentów szkoły podstawowej) oraz dla osób dorosłych (szkoła policealna, szkoła podstawowa, kursy zawodowe).

Policealna szkoła w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi jest szkołą publiczna i bezpłatną. Oferuje kształcenie w zawodach:

 • Technik administracji
 • Technik BHP
 • Technik archiwista
 • Technik opiekun medyczny
 • Technik opiekunka medyczna
 • Technik opiekun w domu pomocy społecznej
 • Technik opiekunka środowiskowa
 • Technik asystent osoby niepełnosprawnej
 • Technik opiekun osoby starszej
 • Technik terapeuta zajęciowy

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej, w weekendy.

Technikum Łódź

Technikum nr 19 w Łodzi znajduje się w strukturze CKZiU w Łodzi. Jest to publiczna i bezpłatna szkoła. Oferuje kształcenie dla absolwentów szkół podstawowych w szerokim zakresie zawodowym:

Nauka w technikum trwa 5 lat, w trakcie których uczniowie zdają egzaminy zawodowe umożliwiające zdobycie tytułu technika a edukacja na tym etapie kończy się egzaminem maturalnym. Kształcenie odbywa się w bogato wyposażonych w środki dydaktyczne pracowniach zawodowych, językowych, ogólnokształcących.

Dodatkowym atutem jest szeroka oferta programów UE, które oferują atrakcyjne szkolenia zawodowe, w wyniku których uczniowie zdobywają nowe kompetencje, certyfikaty, uprawnienia. Praktykami zawodowymi w przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach objęci są wszyscy uczniowie technikum, a najlepsi z nich mają możliwość realizacji praktyk zagranicznych na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Umożliwia to akredytacja programu Erasmus+, która jest przyznana Technikum nr 19 w Łodzi w latach 2021-2027.

Szkoła branżowa Łódź

Branżowa Szkoła nr 19 wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Jest to publiczna i bezpłatna szkoła. Oferuje kształcenie dla absolwentów szkół podstawowych w zawodach:

 • fotograf
 • magazynier-logistyk

Edukacja w szkole zawodowej nastawiona jest na kształcenie praktyczne i trwa 3 lata. Uczniowie podczas kształcenia zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Absolwenci branżowej szkoły mogą podjąć pracę zawodową lub moją możliwość dalszego kształcenia w branżowej szkole II stopnia.

Dane teleadresowe do Branżowej Szkoły nr 19 I stopnia w Łodzi:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115, bud. A

Telefon: 42 637 72 78

e-mail: sekretariat@cez.lodz.pl