E-szkoła

Serwis internetowy: https://ckziu115.wixsite.com/e-nauka powstał w celu ułatwienia nauczycielom i uczniom realizacji edukacji zdalnej oraz wzajemnej komunikacji. Zawiera komunikaty, informacje o narzędziach do edukacji zdalnej…