Informacje o egzaminie maturalnym

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2022 r.

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.

Deklaracja maturalna

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego

Dostosowania egzaminu maturalnego w 2022 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 r.

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym w 2022 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.

Egzamin maturalny z informatyki w 2022 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2022 r.

 

 

=================================================