Erasmus+, 2018-2020

 

Numer PIC szkoły: 915612877

Realizacja projektu:

0.  20.08.2018 r. podpisanie Umowy o realizacji projektu.
1. Spotkanie informacyjne z uczniami klas trzecich i ich rodzicami: 13.09.2018 r.
2. Rekrutacja uczestników projektu: 14-22.09.2018 r.
3. Obwieszczenie listy uczniów zakwalifikowanych do projektu: 24.09.2018 r.
3. Zebranie informacyjne z uczestnikami projektu: 27.09.2018 r.
4. Termin oddania zgód: 9.10.2018 r.
4. Pierwsze spotkanie szkoleniowe: regulaminy, termin 10-15.10.2018r.
5. Drugie spotkanie szkoleniowe: warunki stażu, praktyczny poradnik dla stażysty, termin 5-9.11.2018 r.
6. Trzecie spotkanie szkoleniowe: platforma językowa Educaplay,  termin 26-30.11.2018 r.
7. Czwarte spotkanie szkoleniowe: CV ang. 10.12.2018 r.
7. Piąte spotkanie szkoleniowe: oferta kulturowa, termin 17-21.12.2018 r.
8. Szkolenia interpersonalne grupowe: listopad-grudzień 2018 r.
9. Ankieta PRE, grudzień 2018 r. – proces ankietowania zakończony.    
   Ankieta typu POST odbędzie się po zakończonej mobilności.
10. 29.01.2019 rozmowa uczniów z grup LOG i IT przez Skype z opiekunem strony hiszpańskiej.
11. 4.02.2019 rozmowa uczniów z grup FOT i WET z opiekunem ze strony hiszpańskiej.
12. 4-10.02.2019 wykonanie testów PRE OLS z j. ang.
13. Od 11.02.2019 – kurs z języka hiszpańskiego i angielskiego z wykorzystaniem OLS.
14. 10-25.02. 2019 r. zbieranie formularzy na transport lokalny w Sewilli.
15. 01.03.2019 r. szkolenie uczniów ws certyfikatów Europass językowy.
16. 06.03.2019 r. konsultacje z opiekunami grup.
17. 11.03.2019 r. zebranie kart EKUZ
18. 12.03.2019 r. zebranie grup IT i LOG ws. programu kulturalnego.
19. 13-14.03.2019 r. promocja Programu Erasmus+ podczas 22 Łódzkich Targów Edukacyjnych w Atlas Arenie w Łodzi.
20. 22-23.03.2019 r. zorganizowanie szkolnego punktu informacyjnego podczas „dni otwartych”. 
21. 26-30.03.2019 r. wizyta przygotowawcza koordynatora projektu w Hiszpanii.
22. 03.04.2019 r. zebranie wszystkich uczestników projektu ws warunków podróży i pobytu w Hiszpanii.
23. 04.04.2019 r. finalizacja zamówień biurowych na potrzeby uczestników projektu.
24. 04.04.2019 r. złożenie zamówień ubrań roboczych dla grup LOG i WET.
25. 08.04.2019 r. potwierdzenie listy pasażerów dla linii lotniczej.
26. 08.04.2019 r. zamówienie polisy ubezpieczeniowej dla uczestników mobilności.
27. 12.04.2019 r. zgłoszenie wyjazdu zagranicznego do Łódzkiego Kuratora Oświaty.
28. 17.04.2019 r. zebranie uczniów wraz z  rodzicami z opiekunami grup, p. księgową szkoły i koordynatorem projektu.
29. 18.04.2019 Wysłanie planu podróży do Organizacji Przyjmującej
30. 18.04.2019 Podpisanie Umowy Partnerskiej pomiędzy EuroMind a Opiekunami grup.
31. 19.04.2018 Odbiór ubrania roboczego, apteczek , koszulek, czapeczek dla uczestników projektu.
32. 22-26.04.2019 Podpisanie Porozumień o programie zajęć.
33. 22-26.04.2019 Podpisanie Umów pomiędzy OW a uczestnikami.
34. 22-26.04.2019 Ankietowanie on-line, podsumowanie I etapu projektu.
35. 2.05.2019 Wydrukowanie kart pokładowych.
36. 4.05.2019 Wyjazd 4 grup praktykantów wraz z opiekunami do Hiszpanii.
37. 6-31.05.2019 Mobilność projektowa w Sewilli i Maladze.
38. 31.05.2019 Wypełnianie dokumentacji projektowej w zakresie mobilności.
39 Nagrania (wywiady) uczniów dla lokalnego radia w Sewilli:
39.a wywiad 1,
39.b wywiad 2,
39.c wywiad 3.
40. Relacja TVP Łódź na temat projektu >>> materiał
41. 1/2.06.2019 Powrót grup z Hiszpanii
41.a Relacja grupy IT
41.b Relacja grupy LOG
41.c Relacja grupy FOTO
41.d Relacja grupy VET
42. 4-7.06.2019 Ankieta ewaluacyjna POST
43. 5.06.2019 Wywiad przedstawicieli grup wyjazdowych w TVP Łódź > materiał.
44. 05.06.2019 Zebranie opiekunów grup ws rozliczenia i podsumowania mobilności.
45. Czerwiec 2019 – wypełnianie Raportu FRSE
46. Czerwiec 2019 – test językowy POST OLS
47. Czerwiec 2019 – wykonanie dokumentacji foto-tekstowej (każda grupa).
48. Czerwiec 2019 – opracowanie planu w zakresie upowszechniania rezultatów projektu.
49. Czerwiec-lipiec 2019 – prace nad wstępnym raportowaniem projektu.
50. Sierpień-październik 2019 – certyfikacja uczestników projektu.
51. Wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – działania upowszechniające rezultaty.
52. 12.09.2019 – relacja w auli uczestników wyjazdu (uczniów i opiekunów) dla rodziców i uczniów klas trzecich – potencjalnych kandydatów do projektu 2019-2021.
53. 18-19.10.2019 – wystawa fotograficzna podczas uroczystości jubileuszowych szkoły.
54. październik 2019 – wystawienie roll-up’ów projektowych w holu szkoły.
55. październik 2019 – zamieszczenie informacji o realizacji projektu w książce wydanej z okazji jubileuszu 150-lecia szkoły.
56. 24.10.2019 – zebranie informacyjne, przekazanie informacji projektowych zakwalifikowanym uczniom do projektu 2019-2021 przez uczniów z aktualnego projektu.
57. 21.11.2019 – zebranie sprawozdawczo-informacyjne w auli szkoły z uczniami technikum z klas 2, 3 i 4 ws. zakresu programowego Erasmus+.
58. 29.01.2020 – promocja projektu: II Staropoleskie Targi Edukacyjne, SP 26 w Łodzi.
59. 6.02.2020 – promocja projektu: konferencja Ucz się w Łodzi, ZSRz w Łodzi.
60. 11.02.2020 – promocja projektu: Festiwal Zawodów, Łódzka Strefa Ekonomiczna.
61. 13.02.2020 – promocja projektu: Dni Doradztwa Zawodowego w ZSzB-T w Łodzi.
62. 2.04.2020 – certyfikacja uczestników projektu przez Krajowe Centrum Europass.
63. 09-10.2020 – raportowanie projektu.

64. Podobał Ci się projekt? Zalajkuj:

https://www.facebook.com/ZawodowyErasmus/posts/175919224199196

65. 03.12.2020 – ocena jakościowa projektu wystawiona przez NA w Warszawie, bardzo pozytywna za realizację projektu.