Powiedz NIE przemocy w SIECI

W dniu 23.01.2018 10 uczniów ze Szkolnego Klubu Liderów brało udział w konferencji podsumowującej projekt „Powiedz NIE przemocy w SIECI”, w którym w tym roku nasza szkoła brała aktywny udział. Konferencja zorganizowana w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gabriela Narutowicza w Łodzi pozwoliła uczniom aktywnie uczestniczyć i wymieniać poglądy z ekspertami oraz młodzieżą z innych szkół. Duża część debaty została poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa w sieci oraz hejtowi, czyli mowie nienawiści oraz sposobom radzenia sobie z tym zjawiskiem.
Udział w konferencji zorganizowany był w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl, realizowanym od września 2017r. w naszej szkole.

[K. M-T]