Technik logistyk Łódź

 

Technik logistyk symbol cyfrowy zawodu: 333107.

 

HARMONOGRAM KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 2023/2024

16-17.09.2023

30.09-1.10.2023

14-15.10.2023

28-29.10.2023

11-12.11.2023

25-26.11.2023

2-3.12.2023

16-17.12.2023

13-14.01.2024

26-27.01.2024

10-11.02.2024

24-25.02.2024

9-10.03.2024

23-24.03.2024

13-14.04.2024

27-28.04.2024

11-12.05.2024

25-26.05.2024

8-9.06.2024

22-23.06.2024

6-7.07.2024

21-21.07.2024

sierpień -urlop/praktyki zawodowe

14-15.09.2024

28-29.09.2024

5-6.10.2024

19-20.10.2024

9-10.11.2024

23-24.11.2024

 

Logistyka to dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki. Magazyny są niezbednym elementem zakładów pracy, hurtowni, centrów dystrybucyjnych.

Absolwent kursu znajdzie  zatrudnienie  w instytucjach państwowych, produkcyjnych,  usługowych  prowadzących działalność o charakterze magazynowo-transportowym.

Informacje szczegółowe: 

W  trakcie nauki zaplanowane jest  zdobycie kompetencji w następujących  kwalifikacjach:

Kwalifikacja SPL. 01  obsługa magazynów. Zawiera tematykę przyjmowania i wydawania towarów z magazynu i utrzymywania odpowiednich warunków dla przechowywania różnego typu zapasów oraz prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Realizowane są zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy logistyki
 • Organizowanie pracy magazynu
 • Przechowywanie zapasów
 • Przyjmowanie i wydawanie zapasów
 • Zabezpieczenie majątku
 • Obsługiwanie klientów i kontrahentów
 • Język obcy zawodowy

Kwalifikacja SPL.04  organizacja transportu. Zawiera tematykę  planowania, organizowania i dokumentowania  procesów transportowych  i spedycyjnych.

Realizowane są zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy logistyki
 • Planowanie procesów transportowych
 • Organizowanie procesów transportowych
 • Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
 • Język obcy zawodowy