Próbna ewakuacja

26 października 2017 r. przy udziale Państwowej Straży Pożarnej odbyła się próbna ewakuacja szkoły. Przy okazji byliśmy świadkami próbnego uruchomienia nowej fontanny w Parku im. księcia Józefa Poniatowskiego. [JB]