Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja trwa.  Kursy zawodowe.  Bezpłatnie i nowocześnie.  Ruszamy 1 września  2024 r.

Uruchamiamy następujące kursy w zawodach:

 • technik logistyk:
  – obsługa magazynów 
   – organizacja transportu   
 • technik programista:
  – tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  – projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 
 • technik informatyk :
  – 
  administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  – tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • technik fotografii i multimediów:
  – rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 
  – realizacja projektów graficznych i multimedialnych  
 • technik realizacji  nagrań:
  montaż dźwięku 
  – realizacja nagrań dźwiękowych 
 • technik rachunkowości:
  – prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  – prowadzenie rachunkowości    
 • technik weterynarii:
  – prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  – wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych   
 • technik pszczelarz:
  prowadzenie produkcji pszczelarskiej
  – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej   

Formularz zgłoszeniowy