Lekcja religii

Tradycyjnie zaraz na początku nowego roku odbywa się na lekcjach religii katecheza powołaniowa.
Jest to osobiste spotkanie uczniów z człowiekiem powołanym do kapłaństwa. W tym roku, na zaproszenie nauczycieli katechetów, dotarł do nas diakon Paweł z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Wielość i różnorodność pytań, które młodzież formułowała podczas spotkań, otwartość i łatwość w nawiązaniu relacji ze strony gościa zaowocowały wyjątkowo serdeczną atmosferą spotkania i pomysłami na następne. Spotkanie to zostawiło w nas głęboki ślad, bo czyż można przejść obojętnie chociażby wobec myśli: „Nikt z ludzi nie potrafi przewidzieć działania Ducha Świętego – On tchnie, kędy chce”.

[UK]