Wizyta w organizacji partnerskiej

Na blisko miesiąc przed wyjazdem naszych 18 uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe do Chorwacji,  delegacja  CKZiU w Łodzi w składzie  P. Dyrektor  oraz  koordynatora  projektu Erasmus+ była gośćmi organizacji przyjmującej EUMobility HR.  Wizytowano firmy przyjmujące praktykantów, warunki zakwaterowania, wyżywienia, przemieszczania się,  sposoby komunikowania.  Dopracowano program kulturalno-turystyczny. Podpisano stosowne umowy.

Punktem poza programowym była wizyta w średniej szkole zawodowej Braca Radic  kształcącej uczniów w zawodach  ogrodniczych, spożywczych i weterynarii.  Otwiera się nowa przestrzeń współpracy międzynarodowej  między szkołami.