Uczniowie w Orszaku Trzech Króli

6 stycznia 2018 r. Strażnicy Tradycji reprezentowali Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w obchodach święta Trzech Króli. Uroczystość rozpoczęła się w kościele p. w. Zesłania Ducha Św. w Łodzi. Mszę Świętą odprawił Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś. Po nabożeństwie został uformowany orszak Trzech Króli, który wyruszył ulicą Piotrkowską do Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisława Kostki. W czasie przemarszu odgrywane były scenki teatralne.
Uczniowie naszej szkoły byli pod opieką: Pana Wicedyrektora Mariana Roga, prof. Jana Bołtucia oraz prof. Jakuba Kani.
[JK]