Gimnazjaliści w Moratexie

W dniu 5 kwietnia 2018 roku nauczyciele przedmiotów zawodowych Technikum Włókienniczego nr 19 zorganizowali wycieczkę zawodową dla uczniów zaprzyjaźnionego z nami 32 Gimnazjum w Łodzi do Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.
Głównym celem działalności Instytutu jest opracowywanie nowoczesnych konstrukcji i technologii włókienniczych wyrobów technicznych oraz ich wdrażanie do praktyki przemysłowej. „MORATEX” dopracował się wiodącej pozycji wśród krajowych placówek badawczo-rozwojowych i konstruktorów wysoce wyspecjalizowanych produktów przeznaczonych dla różnych dziedzin gospodarki narodowej.
Uczniowie 32 Gimnazjum, z którego wielu absolwentów jest uczniami naszego Technikum z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji Pana Prof. Struszczyka dyrektora Instytutu nt. działalności Moratex-u oraz obejrzeli laboratoria i pracownie naukowo-badawcze.
Dzięki tego typu wycieczkom zawodowym być może zmieni się wreszcie stereotyp myślenia o włókiennictwie, które kojarzy się tylko z „ziemią obiecaną” i pokutuje nadal wśród wielu Łodzian.
[BJ]