Szkolne Targi Pracy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi zorganizowało w dniu 13 kwietnia 2018 r.
Szkole Targi Pracy.
Targi były skierowane są z jednej strony dla ok. 150 tegorocznych absolwentów CKZiU kształcących się w 7 zawodach, a z drugiej strony dla pracodawców zainteresowanych potencjalnymi pracownikami.
Cel, który przyświecał organizacji targów to promocja zatrudnienia oraz pomoc w aktywizacji zawodowej i stworzenie płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy absolwentami szkół a pracodawcami.
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą pracy kilkunastu firm i instytucji.
Podczas targów jedna z uczennic klasy technikum włókienniczego została uhonorowana stypendium ufundowanym przez Fabrykę Nici Ariada S.A.
Uczestnicy tragów wysłuchali także miniwykładu o polskich naukowcach oraz byli świadkami debaty pomiędzy pracodawcami a uczniami nt wzajemnych oczekiwań.

[TŁ, JB]