IX Ogólnopolski Tydzień Kariery

IX Ogólnopolski Tydzień Kariery (16-22.10.2017) został zorganizowany przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej i odbywał się pod hasłem: Ja na rynku pracy; moje talenty i moje kompetencje. W ramach obchodów tegorocznego Tygodnia Kariery 18 października wyznaczeni uczniowie klas pierwszych brali udział w konkursie zawodoznawczym – Ja, moje miasto i kariera zawodowa. Pytania dotyczyły tematyki zawodoznawczej tj. planowania ścieżki kariery, informacji o zawodach popularnych w naszym mieście i nauczanych w CKZiU w Łodzi. I miejsce zajęła Julia Soszka z 1TL, II miejsce Dominik Becht z 1Ti, a III miejsce przypadło Marcinowi Szymajdzie również z 1Ti. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
20 października uczniowie klas trzecich i czwartych (3TS, 4TWe, 4TF i 4Ti) wzięli udział
w spotkaniu z p. Małgorzatą Sinior – doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi, która przeprowadziła zajęcia warsztatowe pt: Aktualne trendy rynku pracy
i poinformowała, co ciekawego dzieje się obecnie na rynku pracy. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, zdobywając cenne informacje o potrzebach i możliwościach łódzkiego rynku pracy.
Kolejnym działaniem podjętym w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery był udział reprezentantów trzecich i czwartych klas w spotkaniu, które odbyło się 19 października w Publicznym Gimnazjum Nr 5, a zatytułowane zostało „Co dalej po gimnazjum?”. Podczas spotkania młodzież przedstawiła gimnazjalistom możliwości kształcenia w naszej szkole.
Ponadto, zainteresowani uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym i rozwiązywać oraz analizować Kwestionariusz zainteresować zawodowych.
Ponadto w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie dla uczniów klas analitycznych, weterynaryjnych, logistycznych i spedycyjnych z przedstawicielami Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Łódzkiej. Omówione zostaną zarówno propozycje obu uczelni w kwestii kierunków i specjalności oferowanych młodym ludziom oraz zasady przyjęcia na studia, jak również warunki życia studenckiego począwszy od stypendiów, poprzez wymianę międzynarodową, koła naukowe i sprawy socjalne.

[JJ]