Wyróżnienie

Informujemy, że szkoła została wyróżniona za udział w programie IT Szkoła NASK za działalność w roku szkolnym 2016/2017 oraz za promowanie kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ITC.
[JB]