Olimpiada Wiedzy o Rodzinie.

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie.
Dnia 28.02.2017 r. w ZSP nr 3 w Łodzi odbył się okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Organizatorem olimpiady był Wydział Teologii UWM. Głównym celem olimpiady było promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych, podnoszenie świadomości i wiedzy prawnej dotyczącej małżeństwa i rodziny. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy 3TWA: Natalia Kucharczyk i Dominika Rogacka, które zajęły III miejsce na szczeblu wojewódzkim. Uczennice przygotowały prezentacją multimedialną pt. Macierzyństwo – ,,kariera” kobiety, pod kierunkiem pani Aureli Kanii- Hrychorczuk. Nagrody ufundowane przez Kuratora Łódzkiego i Wydział Katechetyczny wręczyła pani Teresa Lasota – przedstawiciel kuratora. Gratulujemy sukcesu!
[AK]