Major Antoni Żubryd ps. „Zuch”, dowódca Samodzielnego Batalionu Operacyjnego Zuch. Zamordowany 24 października 1946 r. wraz z żoną Janiną z polecenia władz UB na Podkarpaciu. O losach wojennych i powojennych Czytaj więcej….