Pracujemy nad głosem

W dniu 29 lutego 2024 r. nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach ”Głos jako narzędzie komunikacji”, w czasie których poznali bliżej to cenne narzędzie, odkryli jak z niego korzystać oraz o nie dbać.

Udział w zajęciach pomógł uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności właściwego  posługiwania się głosem, aby w przyszłości z sukcesem realizować plany zawodowe.

Dziękujemy Pani Agnieszce Kieszek, doradcy zawodowemu OHP w Łodzi za kolejne, znakomite spotkanie.

[MT]