Konkurs „Wolna elekcja 2023”

29 września 2023 r. w CKZiU odbył się konkurs historyczny-gra  „Wolna elekcja 2023 r.” Uczniowie przeprowadzili inscenizację pierwszej wolnej elekcji królewskiej w Rzeczypospolitej w 1573 r. Młodzież odgrywała rolę szlachty i magnatów oraz kandydatów na monarchów. Po emocjonującej kampanii oraz elekcji zwyciężył Henryk Walezy, czyli dokładnie tak, jak to miało miejsce w historii.
Uczniowie wzięli udział w konkursie pod opieką prof. Mariusza Przybylskiego i Jakuba Kani.

[JK]