Podsumowanie europejskich projektów

W pierwszym półroczu 2023 r.  CKZiU w Łodzi realizowało 5 unijnych projektów. Objęły one profesjonalnym  wsparciem zawodowym  102 uczniów i 35 nauczycieli m.  in w zakresie druku i skanowania 3D, aplikacji mobilnych, programowania Arduino, plenerowych sesji fotograficznych, diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej, tekstroniki, doradztwa zawodowego.  Uczniowie realizowali staże zawodowe.

Centrum zostało wzbogacone o kolejne nowoczesne środki dydaktyczne. Powstały nowe pracownie zawodowe: chemiczne, weterynaryjne, informatyczne, tekstylne oraz  unikalne w skali kraju laboratorium logistyczne.  Uruchomiono także wirtualną strzelnicę.

Goście uczestniczący w uroczystości nie kryli podziwu nad cyfryzacją Centrum.

Uroczystość odbyła się 28 września 2023 r.

[JB]