Poszukujemy środków transportu

2 BL w poszukiwaniu środków transportu wewnętrznego w magazynie oraz obserwacje wyposażenia o charakterze logistycznym.