Podziękowanie od Wiceprezydenta Miasta Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi P. Małgorzata Moskwa-Wodnicka wystosowała podziękowanie za udział delegacji szkolnej w uroczystościach 79. rocznicy Bitwy pod Ewiną.