Polonez na … Piotrkowskiej

Uczniowie klas maturalnych tańczyli poloneza  po raz drugi. Tym razem, wespół z innymi maturzystami łódzkich szkół na ul. Piotrkowskiej.

Zabawa była przednia.