List Gratulacyjny

Zagraniczna organizacja współpracująca  w ramach programu Erasmus+  z CKZiU w Łodzi wystosowała List Gratulacyjny po zakończeniu mobilności projektowej naszych uczniów w Szwecji. Grupa 10 uczniów kształcących się w czterech zawodach, realizowała w maju 2022 r. zagraniczne praktyki zawodowe. Zostali wyróżniająco ocenieni i pozostawili po sobie bardzo dobre wspomnienia.