List Gratulacyjny

Gratulacje od Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.