Nowe pracownie zawodowe

27 kwietnia 2022 r. odbyło się  uroczyste otwarcie pracowni zawodowych i podsumowanie dotychczasowej realizacji projektów: Siła Kompetencji i Nowoczesna Szkoła Zawodowa.  Zaproszeni goście: przedstawiciele UM, ŁCDNiKP, Firm współpracujących z Centrum  oraz uczestnicy projektu zapoznali się z kompleksowym podsumowaniem kończących się szkolnych projektów, które oprócz szerokiego wachlarza specjalistycznych szkoleń dla uczniów i nauczycieli, znacząco wzbogaciły  techniczne wyposażenie Centrum.  Przedstawiliśmy także  założenia programowe nowych  zawodów planowanych w roku szkolnym 2022/2023: technik tekstronik  i technik projektant tekstyliów.

Była także okazja do wręczenia wyprawek dla uczniów – uczestników projektu  Erasmus+, którzy niebawem wyruszą w długą podróż zagraniczną w ramach mobilności projektowej.

[JB]