Bądź EKO

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

Przekazujemy list Pana Jacka Ozdoby, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, dotyczący materiałów edukacyjnych z obszaru gospodarki odpadami komunalnymi „Piątka za segregację” wraz z załącznikami.  

Z wyrazami szacunku.

Departament Edukacji i Komunikacji

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa